פרימיום

עגבניה ישראלית 
אשכולות, פרימיום

עגבניה ישראלית אשכולות

₪12.90

/ק"ג