פרימיום

עגבניה שרי
לובלו, פרימיום

עגבניה שרי לובלו

₪19.90

/ק"ג