מבצע

פרימיום

שום יבש ישראלי
 תפזורת, פרימיום

שום יבש ישראלי תפזורת

₪29.90

/ק"ג

₪29.90

/ק"ג