פרימיום

עגבניה תמר
גדולה, פרימיום

עגבניה תמר גדולה

₪12.90

/ק"ג