שוק מקומי

בטטה מיני, שוק מקומי

בטטה מיני

₪7.90

/ק"ג