שוק מקומי

אספרגוס, שוק מקומי

אספרגוס

₪29.90

/צרור

₪29.90

/צרור