שוק מקומי

בצל ירוק
שדות בעמק, שוק מקומי

בצל ירוק שדות בעמק

₪6.90

/יח'